Denetim Kurulu 
         
       
     Gürkan ERTEN
Denetim Kurulu Başkanı
   
         
   
 

 
  Fesih ALGÜL
Üye
   İsmail KARAMALAK
Üye